Trải nghiệm làm việc

Thấu hiểu được nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty, JKS luôn muốn tại ra một môi trường làm việc tốt nhất và luôn tạo điều kiện cho các thành viên cơ hội phát triển.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động

Chế độ lương

Được hưởng mức lương cạnh tranh, lương tháng 13, tăng lương định kỳ

Cách chính sách thưởng

Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, thưởng dự án, thưởng cuối năm

Chế độ

Chế độ thai sản, chế độ đau ốm, kết hôn và các chế độ khác...

Công bằng & minh bạch

Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng, công bằng, minh bạch...

Công nghệ và công cụ

Được tiếp xúc với công nghê mới, cung cấp tối đa các công cụ phù hợp với từng vị trí